Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

Menu:


Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki

 Kierownik Katedry:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski

 Pracownie:

       


 Kontakt
 Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki
 Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej
 ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 50-370 Wrocław

 telefon: +48 (0-71) 320 30 24
 fax: +48 (0-71) 320 31 89
 http://keo.pwr.wroc.pl/